Tento scenár vysvetľuje, aké dôležité je zdokumentovať často sa vyskytujúce chyby

^