Príklady algoritmu rozhodovacieho stromu v dolovaní dát

^