Najstarší hrdinovia búrky, Probius, pochádzajú z StarCraftu

^