Rozprávková brilancia a sociálna irelevantnosť v Call of Duty 4

^