„Koniec je skoro v dohľade“ pre Skyblivion, dlhodobo prichádzajúci režim Oblivion pre Skyrim

^