V januári 2020 sa pre spoločnosť Switch prepustili slzy trhavé dobrodružstvo

^