Testovanie stability pri testovaní softvéru pre stabilný systém

^