Square Enix sa prehnal na obvyklom mieste E3 v službe PlayStation

^