Podrobnosti SNK o novom Neo Geo Arcade Stick Pro, ktorý je dodávaný s 20 hrami

^