Meškanie Steam Deck posúva počiatočný dátum odoslania na február 2022

^