Metroid Dread má viacero skrytých animácií šéfov s rozbíjaním sekvencií

^