Hovorili sme s Master Chiefom a Cortanou o ich novej televíznej relácii Halo

^