Riaditeľ remake Resident Evil 2: dosiahnutie správneho vyváženia položiek je „veľa pokusov a omylov“

^