Nintendo hovorí, že sa stále zdvojnásobuje na mobilných zariadeniach, aby šírilo povedomie o IP

^