Nová oprava Elden Ring doslova robí jednu vec: buffuje šéfa Radahna

^