Transformers: Pád Cybertronu je veľké pokračovanie

^