Shadowrun je teraz na konzole Xbox One prostredníctvom spätnej kompatibility

^