Známe tváre sa vracajú v Trails of Cold Steel IV

^