Poďme sa na chvíľu pozrieť na to, ako sa tvorca Monkey Ball v priebehu času zmenil

^