Nová hra Kojima bude „spochybniť rôzne médiá a výrazy“

^