Jade Raymond opúšťa EA a Motive, pripravované projekty „pokračujú bezo zmeny“

^