Režim Super Expert je presne to, čo lekár nariadil pre Super Robot Wars T

^