Implementácia nášho prvého skriptu WebDriver - výučba selénu WebDriver č. 10

^