Budúcnosť skutočne prišla: DDR robí Chocolate Rain

^