Eureka Final Fantasy XIV je krok správnym smerom, je však potrebné urobiť viac práce

^