ESRB: Dragon Age II znamená felácie, objatie rovnakého pohlavia

^