Napodobňovanie materského jazyka v NieR: Automaty

^