DevOps Automation: Ako sa automatizácia uplatňuje v praxi DevOps

^