Osudoví hráči zabíjajú Gorgoncov pri nájazde VoG, musia byť v skutočnom živote čarodejnice

^