Súbežnosť v prostredí Java: rámec semaforov a exekútorov

^