Celé číslo Java a trieda Java BigInteger s príkladmi

^