Počítačový port počítača Chrono Trigger dostane svoju prvú opravu

^