Bungie objasňuje niektoré aspekty „novej éry“ osudu 2

^