(Aktualizácia) Japonsko získalo maloobchodné vydanie produktu Tetris 99

^