Blizzard konečne plní úlohu prepracovania Raynora v Heroes of the Storm

^