Možné úlohy, integrácia s Jenkinsom v moduloch DevOps a EC2

^