Activision oznamuje „Výbor pre zodpovednosť na pracovisku“, ktorý vedú členovia jej vlastných predstavenstva

^