Nový trest za mlčanie World of Warcraft by mal pomôcť vyčistiť rozhovor

^