Čo je to virtualizácia? Príklady virtualizácie sietí, dát, aplikácií a úložísk

^