Virtual Pro Wrestling 2 je z čias, keď záplaty neprerušovali wrestlingové hry

^