Žiadali dvoch zábavných ľudí, aby opustili PAX východ

^