Remake Resident Evil 2 je sooooo, ktorý sa blíži životu originálu

^