Outer Worlds má teraz možnosť voľby veľkosti písma

^