Messenger je Ninja Gaidenovým nástupcom, ktorého si zaslúžime

^