Dopad Avengers: Infinity War je zrušený Marvelinou neschopnosťou udržať si ústa zatvorené

^