Konečné čísla pre EVO 2019 zahŕňajú silnú účasť na Samurai Shodown a rekordnú registráciu Smash Bros.

^