Táto oneskorená udalosť úpravy mierky Borderlands 3 je späť na budúci týždeň

^