Tento oficiálny rozhovor Xenoblade je oslavou celej série

^