Aktualizácia Stellaris Megacorp prinesie niektoré potrebné ekonomické vlastnosti

^