Materská spoločnosť spoločnosti Rockstar žalovala Pinkertona za Red Dead Redemption 2 znaky

^